c2
Pacolyn Velius CV Photos Software Anime FF Misc Links
Anime:  Anime Index | Soundtracks | Lyrics | Quotes | Images | Movies

Bara no Rashin - Shura - Nikutai Seiza Alpha Psi Zeta Seiun

Naked Rose - Carnage - Constellations Alpha Psi Zeta Galaxy

Series:Shoujo Kakumei Utena

[ Japanese (Romaji)/English Lyrics | Other Links ]

Japanese (Romaji)/English Lyrics

SHURA Ima, Moen

Te no Ashi no Kudou ni

SHURA Ima, Atsuku

Owari Shiranu, mama ni

SHURA, Now Burning!

The driving force behind the hand,

SHURA, Now Feverish!

None can know the final demise.Kurai ``Saraba''

Utsushimi Nugi

Kouyami ni Fuki

Kokuu no Kagiri

A dark ``Farewell'',

Throwing off its present self,

Blown to wild darkness,

To the limits of the empty sky.SHURA Ima, Chinmoku

Chidou Ten - Jindou Mitsumetsutsu

SHURA Ima, Arishi

Ten no Hate Arishi Nara

SHURA, Now Silent!

The gaze fixed on the Earth's movement, Heaven, Humanity

SHURA, Now Ancient!

Even the End of Heaven becomes ancient.Minikusa ``Saraba''

Chishio ni Toke

Jouki no Gotoku

Mata Tsumetaku

A musical ``Farewell'',

The blood melting,

Like wisps of steam,

So freezing to the touch.SHURA wa Hitori Nari

Hitori to wa Orishi Kyomu

SHURA Hotaru no you ni Aojiroku Sukete

Imawa no Kiwa ni Tatsu

SHURA becomes the empty solitude,

In isolation to the depths of nothingness.

SHURA! Like a firefly fading pale,

Standing on the edge of the hour of death!SHURA Ima, Seijaku

Kouei Kenryoku Mina Hoshi nari

SHURA Ima, Henshin su

Raimei Inazuma Dai-Ankoku

SHURA, Now Silent!

Every star rising to glory and power,

SHURA, Now Transforming!

Thunder, Lightning, The Great DarknessKanashiki ``Saraba''

Eien wo mo

Tsureai ni shite

Terra wo Shinzou ni

A tragic ``Farewell'',

Even to Eternity,

Finding a mate,

In the Heart of the Earth (Terra's Heart)SHURA wa Hoshi nari

Hoshi to wa Minamoto nari

SHURA Maboroshi Atete, Iku-Seiki wo Tsutsumi

Chikara no Core - Corona!

SHURA becomes the living stars,

The stars become their source.

SHURA! Cradling countless eras to that mystic star,

The Core of Power - Corona!SHURA! AMANOGAWA!

SHURA! ANDOROMEDA!

SHURA! ORION!

SHURA! KASHIOPEA!

SHURA! KURYUUGAA!

SHURA! SEFEUSU!

SHURA! SHIRIUSU!

SHURA! SONBURERO!

SHURA! MAJERAN!

SHURA! RIVER OF HEAVEN! (Milky Way)

SHURA! ANDROMEDA!

SHURA! ORION!

SHURA! CASSEOPEIA!

SHURA! KRUGER!

SHURA! CEPHEUS!

SHURA! SIRIUS!

SHURA! SOMBRERO!

SHURA! MAGELLAN!SHURA Ima, Chandorasekaaru no Genkai

SHURA Ima, Chandorasekaaru no Genkai

SHURA Ima, Chandorasekaaru no Genkai

SHURA, Now beyond the limits of Chandrasekhar!

SHURA, Now beyond the limits of Chandrasekhar!

SHURA, Now beyond the limits of Chandrasekhar!

[ Japanese (Romaji)/English Lyrics | Other Links ]

Other Links

Generated by cgi.ffost 0.4.17.
Information may be copyrighted by its owner.